Geen reden om fysiopraktijken volledig te sluiten

Op basis van de adviezen en informatie van de RIVM is er op dit moment geen reden om fysiopraktijken volledig te sluiten.

Het leveren van doelmatige en verantwoorde zorg is hierbij leidend. Verantwoord heeft in dit geval betrekking op zowel onze patiënten als u als zorgverlener.

Bij nieuwe aanmeldingen vindt een telefonische intake plaats op basis van informatie en criteria van de RIVM. Behoort u niet tot de kwetsbare groep én heeft géén verschijnselen zoals: (neus)verkoudheid; hoesten, kuchen of niezen; loopneus; keelpijn; verhoging (= tot 38 graden) of koorts; kortademigheid; hoofdpijn; branderige ogen; moeheid of u ziek voelt kan er in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Of er wordt gekozen voor digitale behandeling.

Patiënten die al in behandeling zijn sturen wij dagelijks vanuit de praktijk een mail of sms naar alle patiënten die voor de volgende dag in de agenda staan. Daarin het nadrukkelijke verzoek niet te komen (en hun afspraak af te zeggen) wanneer zij één van de door de RIVM genoemde kenmerken vertonen. Dit mede omdat wij ook een kwetsbare patiëntenpopulatie hebben die in onze praktijk behandeld wordt.

Heeft u, of iemand in uw omgeving, klachten informeer bij ons naar de mogelijkheden!